FAQ

Færdselsregler for el-løbehjul:

 • Du skal være fyldt 15 år (Nogle udlejningsfirmaer kræver 18 år). 
 • Du skal følge cykelreglerne. Dvs. du skal køre på cykelstien, hvis der er cykelsti og følge cyklistsignaler og -skiltning.
 • Du må ikke køre på fortovet, på gangstier eller i fodgængerfelter.
 • Du skal give tegn ved sving og stop.
 • Der må kun være én person på løbehjulet.
 • Du skal køre med lys på hele døgnet.
 • Promillegrænsen er 0,5, og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.
 • Børn under 15 år må kun køre på elektrisk løbehjul i trafikken, hvis barnet er sammen med en voksen på 18 år eller derover, som har kontrol over barnets kørsel. På lege- og opholdsområder er der dog ikke krav om, at børn på elektrisk løbehjul skal være sammen med en voksen.

Hvad gælder for el-løbehjul, der er tilladt i trafikken:

 • Elektriske løbehjul må højst kunne køre 20 km/t med motorkraft alene. 
 • Løbehjul, der kan køre hurtigere end 20 km/t, er ikke tilladt i trafikken.
 • Der skal være en hvid eller gul lygte foran og en rød lygte bagpå. Lyset skal være tydeligt synligt på mindst 300 meters afstand.
 • Løbehjulet skal være forsynet med en rød refleks bagpå, en hvid refleks foran og gule eller hvide reflekser på hver side.
 • Der må ikke være noget sæde på løbehjulet.
 • Løbehjulet skal være CE-godkendt. Det må højst veje 25 kg, være max 2 m langt og 70 cm bredt.

Hvad er bøden for at køre ulovligt på el løbehjul?

Det koster DKK 700,-, hvis du:

 • Kører på fortovet, i fodgængerfelt eller på gangstier
 • Har passager med (bøde til begge)
 • Kører i modsat retning på cykelstien
 • Ikke har lys på (lovpligtigt hele døgnet)
 • Ikke respekterer skilte og afmærkning
 • Ikke giver tegn, når du stopper eller drejer

  Hvis politiet stopper et barn under 15 år, der kører ulovligt på et el-løbehjul, vil forældrene blive kontaktet.

Det koster DKK 1.000,-, hvis du:

 • Kører over for rødt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Overtræder ubetinget vigepligt
 • Bruger håndholdt mobil

Husk! Promillegrænsen er 0,5, og der er nulgrænse for ulovlige stoffer.

Har du styr på forsikringen?

A: Hvis du kører på et privatejet, elektrisk løbehjul:

 • Tjek med dit forsikringsselskab om/hvordan du er dækket i tilfælde af, at du bliver impliceret i en ulykke, hvor du forvolder skade på andre. Det er forskelligt fra selskab til selskab om kørsel på el-løbehjul er dækket via ansvarsforsikringen, eller om man skal tegne en særskilt tillægsforsikring for at være dækket.

B: Hvis du kører på et lejet, elektrisk løbehjul:

 • Kører du på et lejet elektrisk løbehjul, er det udlejerens ansvar, at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker eventuelle skader, som du forvolder. Det er vigtigt, at du sikrer dig, at udlejeren har tegnet denne forsikring, inden du kører. Det bør fremgå af app’en, som du lejer løbehjulet med eller af firmaets hjemmeside. 
  Når du kører på et lejet løbehjul, skal du kunne fremvise bevis for, at ansvarsforsikringen er tegnet. Dette gælder også for turister.

Vi tilbyder selvfølgelig også forsikring igennem os!

Hvad er et elektrisk løbehjul?

Et elektrisk løbehjul – eller et el løbehjul – ligner et almindeligt løbehjul med to hjul.

Forskellen er blot, at det elektriske løbehjul drives af en motor. På den måde skal du ikke selv skubbe løbehjulet frem med dine ben, som hvis du benyttede dig af et almindeligt løbehjul.

Det første elektriske løbehjul blev lanceret i 1985, men det er først for nyligt, at el løbehjul er steget i popularitet i flere lande rundt om i verden.

Hastigheden – både acceleration og bremsning – betjenes i de fleste tilfælde med hjælp fra et håndtag på løbehjulets styr eller med hjælp fra trykknapper, der sidder foran dig.

Hvad skal jeg overveje, før jeg køber et elektrisk løbehjul?

1. Overvej størrelsen
Før du køber et elektrisk løbehjul, er størrelse en af ​​de vigtigste ting, du skal være opmærksom på. Løbehjulet skal nemlig kunne understøtte din vægt. På samme tid skal du også være forsigtig med ikke at gå efter et elektrisk løbehjul, der er for stort og tungt.

Forestil dig, hvor svært det vil være at trække dit løbehjul op og ned ad trappen, hvis din lejlighed ikke er i stueetagen. Det er derfor en fordel med et elektrisk løbehjul, der først og fremmest sikrer en nem og komfortabel håndtering.

2. Hvilken type løbehjul ønsker du?
Der er to typer elektriske løbehjul at vælge imellem. Der findes elektriske løbehjul, hvor du står op, men der findes også elektriske løbehjul, hvor du sidder ned.

Hvilket løbehjul du går efter afhænger af dine præferencer. Dog anbefales det, at du køber et elektrisk løbehjul, hvor du står op, hvis du ønsker det, der minder mest om et almindeligt løbehjul. Du skal desuden være opmærksom på, hvilke typer løbehjul der er lovlige i Danmark, da et løbehjul med sæde ikke er lovligt i trafikken.

3. Kontroller altid batteriet
Som med alle andre elektroniske ting skal du aldrig købe et elektrisk løbehjul, før du er sikker på, at batteriet er godt nok til dig. Bortset fra levetiden skal du også kontrollere, hvor hurtigt batteriet oplades.

Det er normalt, at batteriets levetid reduceres ved brug, og du bliver nødt til at oplade løbehjulet oftere med tiden. Derfor skal du sikre dig, at batteriets ladetid og køretid begge er fornuftige.

4. Kontroller det elektriske løbehjuls kapacitet
Dette er ikke noget, mange mennesker er ivrige efter at afsløre, men det er nødvendigt, før du køber et elektrisk løbehjul. I høj grad bestemmer din vægt, hvilken type løbehjul du skal gå efter.

Du skal foretage en sammenligning mellem din vægt og løbehjulets motorkraft, da hastigheden løbehjulet kan nå op på, afhænger af, hvor meget vægt den skal bære. Så afhængig af din vægt kan det være værd at investere i et løbehjul med en stærkere motor.

5. Hvor skal du køre hen?
Da du køber et løbehjul for at bevæge dig rundt, skal du overveje din almindelige rute, inden du beslutter, hvilket løbehjul du skal købe. Hvor langt vil du køre med dit elektriske løbehjul? Hvis du kører længere afstande, skal du købe et løbehjul med nok køretid.

Du skal også overveje den type terræn, du typisk er ude på. Små løbehjul er ikke egnede til de mere krævende terræner. Udover en mere ujævn køretur, kan det også beskadige løbehjulet. Du bør derfor tjekke din almindelige rute og se, om det løbehjul, du kigger på, er optimalt til de ruter, du normalt kører på.

6. Hvor hurtigt skal løbehjulet kunne køre?
Et vigtigt spørgsmål, du også bør stille dig selv, er, hvor hurtigt dit løbehjul skal køre. Der kan nemlig være forskel på, hvor hurtigt et løbehjul kan køre sammenlignet med et andet løbehjul.